lundi 6 août 2007

Bí Mật Về Ngày 20-07 : chia đôi đất nước ...

Bí Mật Về Ngày 20-07 (phần 1) : chia đôi đất nước ...

Nhà biên khảo Trần Đông Phong

Tại sao lại có ngày 20 tháng 07 - ngày chia đôi Việt Nam? Ai áp lực Việt gian cộng sản phải chấp nhận giải pháp chia đôi đất nước? Bí mật này được tiết lộ qua cuốn sách mới nhất được xuất bản tại Trung Quốc do thư ký của cố thủ tướng Chu Ân Lai viết lại. Bí mật ngày 20-07 được quyết định tại hội nghị 3 ngày ở Liễu Châu với sự tham dự của Chu Ân Lai, Vi Quốc Thanh, Hồ Chí Minh, Trường Chinh và Võ Nguyên Giáo. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện về tài liệu này của nhà biên khảo Trần Đông Phong.
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống nghe

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=2255

Aucun commentaire: