vendredi 6 juillet 2007

Youtube : Trại súc vật - ANIMAL FARM

Youtube : Trại súc vật -
ANIMAL FARM (All animals are equal, but some animals are more equal than others...)

Trong thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã giải quyết chuyện cộng sản (thú vật) dựa trên "quyển sách chiến lược" ANIMAL FARM.
Kết quả là năm 1989-1991 khối cộng sản độc tài toàn trị, gian dối, tham tàn đã sụp đổ hàng loạt ở Đông âu và Liên Xô !!

Youtube: Vào ở đây !
http://www.saotrang.com/forum/showthread.php?t=42352----

Read George Orwell's Animal Farm free online! Click on any of the links on the right menubar to browse through Animal Farm.

- Trại súc vật - George Orwell

- George Orwell > Animal Farm

Index
Chapter I
Chapter II
Chapter III
Chapter IV
Chapter V
Chapter VI
Chapter VII
Chapter VIII
Chapter IX
Chapter X

Other Authors Other Authors
-Charles Darwin - Charles Dickens - George Orwell - William Shakespeare

*
***
*
- VietNam30 nam CaDao.mp3 - VietNam30 nam Ca Dao2.mp3
*
***
*
George Orwell
1984
tiểu thuyết (15 ki)
Phạm Minh Ngọc dịch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lời người dịch – 1984 là tác phẩm nổi tiếng nhất của G. Orwell, nó đứng thứ 13 và cũng có thể là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất của thế kì XX do nhà sách Random House bình chọn. Vì là một tác phẩm quan trọng như thế trong sáng tác của G.Orwell nói riêng và của nền văn học viết bằng Anh ngữ nói chung nên khi chuyển sang tiếng Việt chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo cho tác phẩm dịch đạt được ba tiêu chuẩn là: Tín, Đạt và Nhã. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi phải thưa trước với bạn đọc rằng chúng tôi đã không giữ được chữ Tín như sở nguyện lúc đưa tay gõ những chữ cái đầu tiên trên bàn phím. Ấy là bởi vì tất cả các động từ trong tác phẩm đều được G.Orwell chia ở thời quá khứ, nhưng nếu trước tất cả các động từ trong bản Việt ngữ đều phải đặt sau chữ “đã” thì câu văn sẽ rườm rà và nặng nề, nên chúng tôi đành dịch ở thì hiện tại, rất mong được lượng thứ. Vấn đề đặt ra là tại sao G. Orwell viết tác phẩm này vào năm 1948 và hoàn thành vào năm 1949, còn các sự kiện thì dường như xảy ra vào năm 1984 lại được mô tả như đã xảy ra trong quá khứ? Theo thiển ý tuy tác phẩm kết thúc bằng hình ảnh thoái hoá đến tuyệt vọng của con người trước cái ác nhưng G. Orwell vẫn coi đấy là quá khứ. Những hành động chà đạp nhân phẩm dù có xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì vẫn thuộc về quá khứ vì đấy là tàn dư của một bản năng tăm tối còn sót lại từ thời tiền sử. Chúng phải thuộc về quá khứ bởi vì trước sau gì cũng bị tiến trình của lịch sử, tiến trình đưa con người đến một thế giới ngày càng tự do hơn, nhân bản hơn quét sạch. Khi đọc tác phẩm này xin bạn hãy đặt trước mỗi động từ chữ “ĐÔ, đấy là một nén tâm nhang bạn thắp trước vong linh G.Orwell và những ai đã, đang và sẽ bị cái tâm vô minh vọng động dìm vào biển khổ mênh mông của kiếp người.

----
* Video clips - Youtube - âm thanh - multimedia

Aucun commentaire: