vendredi 6 juillet 2007

Lãnh thổ lãnh hải : Tương lai VN ??

Sau những vụ việc hcm và csvn dâng đất và biển VN cho Trung quốc, tương lai đất nước VN sẽ như thế này đây ??

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- 9/1958 : HCM sai Phạm văn Đồng ký Công hàm nhượng vùng đảo Hoàng Sa và trường Sa cho TQ;
- Trong thời gian chiến tranh, HCM ẩn náo ở vùng biên giói Việt Trung. Với chiêu bài" để TQ lấn cột mốc biên giới về phía VN, xem nơi ẩn náu của HCM là đất của TQ, để địch không dám oanh tạc, để tiện việc đặt đường xe lửa chuyển vũ khí từ TQ sang VN.
- 1999-2000: csvn đã ký hiệp ước nhượng cho TQ hơn 720 km2 (bao gồm Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, núi Lão Sơn, ...) vùng biên giới phía bắc VN và khoảng 11000km2 vùng biển bắc bộ thuộc VN, nơi có nhiều tài nguyên (dầu khí, hải sản, mỏ vàng ...). Sau đó csvn ký hiệp ước "cùng khai thác đánh cá chung" với TQ mà thực chất là TQ nắm phần cán, hưởng lợi tối đa (chia cho cán bộ cao cấp csvn).
Ải Nam Quan (thật) của VN đã chạy sâu vào đất TQ (hoặc đã bị phá và xây cái mới chạy sâu vào đất VN).

Hãy đi du lịch kiểm tra ĐÚNG CÁCH sẽ rõ hơn ! (ông Vũ Cao Quận, ... đã đi rồi)

...

Kể từ 2004, dân TQ được tự do vào VN không cần xin visa ! Hiểm họa và hậu quả ra sao thì mọi người đã biết rõ.

Ngoài ra TQ đã và đang lấn chiếm và cài đặt "trồng người TQ" vào VN trong nhiều lãnh vực: Bộ chính trị, trung ương đảng, tư pháp, quốc hội, kinh tế, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, di dân, đầu độc dân VN về lâu dài, ...

Một cuôc chiến tranh và xâm lăng không tiếng súng !!!? (qua một chi bộ cs, thái thú)

(qht vn)
---
* Audio:CSVN bí mật, lén lút dâng đất và biển cho Trung quốc năm 1999-2000

Aucun commentaire: