mardi 31 juillet 2007

VOTE ủng hộ: H.R. 3096, The Vietnam Human Rights Act of 2007

Chúng ta hãy VOTE thật nhiều Ủng Hộ cho dự luật Nhân Quyền cho VN :
VOTE bằng cách vào "Take action" và bấm vào "ngón tay đưa lên", không cần viết Comment nữa !

VOTE ủng hộ: H.R. 3096, The Vietnam Human Rights Act of 2007
Đọc chi tiết H.R 3096

Aucun commentaire: