dimanche 24 juin 2007

Cộng đồng người Việt biểu tình ở Mỹ 19-23/6/2007

Cộng đồng người Việt biểu tình ở Mỹ 19-23/6/2007

**

Cộng đồng người Việt biểu tình ở Washington ngày 22/6/2007 phản đối ông Triết và tập đoàn csvn bán nước buôn dân*
***
*


*
***
**
***
**
***
*

TẠI NAM CALIFORNIA---


------*
***
*

TAI NEWYORK

Aucun commentaire: