vendredi 22 juin 2007

Hơn 3000 Đồng Hương Xuống Đường Tại WA

Hơn 3000 Đồng Hương Xuống Đường Tại WA

Audio - Hoa Thịnh Đốn: Hơn 3000 Người Tỵ Nạn Cộng Sản Xuống Đường - Việt Gian Nguyễn Minh Triết Chui Cửa Hậu Vào Tòa Bạch Ốc!

Thâu từ Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam (Paltalk)

(Hình của Tuyết Mai chụp vào ngày 21-06)Hơn 3000 người Việt tỵ nạn cộng sản từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ tụ về Hoa Thịnh Đốn, đã xuống đường chống Việt gian Nguyễn Minh Triết vào sáng ngày 22 tháng 06, 2007. Việt gian Nguyễn Minh Triết phải chui vào cửa hậu vao Tòa Bạch Ốc. Xin mời quý bạn đọc theo audio cuộc biểu tình trước tòa Bạch Ốc.
Đoạn 1

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm đây để lấy xuống nghe

Đoạn 2

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm đây để lấy xuống nghe

Đoạn 3

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm đây để lấy xuống nghe

Đoạn 4

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm đây để lấy xuống nghe*
***
*

Aucun commentaire: