vendredi 22 juin 2007

Phái Đòan Nam Cali đi biểu tình

Phái Đòan Nam Cali đi biểu tình
http://www.youtube.com/watch?v=Ax3PHjHwvHs

*
***
*

Aucun commentaire: