vendredi 15 juin 2007

Tiệp Khắc - Hung Gia Lợi ...

Tiệp Khắc
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tiệp Khắc (tiếng Séc: Československo, tiếng Slovak: Česko-Slovensko/trước 1990 Československo, tiếng Đức: Tschechoslowakei), thường được gọi tắt là Tiệp (nhất là trong khẩu ngữ), là một cựu quốc gia ở Trung Âu, tồn tại từ 1918 đến 1992 (trừ thời Đệ nhị thế chiến). Ngày 1 tháng 1 năm 1993, nước này chia thành hai nước Cộng hòa SécSlovakia. Cộng hòa Séc hiện nay kế thừa Tiệp Khắc về mặt pháp lý.

[sửa] Tên gọi chính thức qua các thời kỳ
1918-1938 và 1945-1960: Cộng hòa Tiệp Khắc (tiếng Séc: Československá republika, viết tắt: ČSR)
1960–1990: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc (tiếng Séc: Československá socialistická republika, viết tắt: ČSSR)
Tháng 4 năm 1990: Cộng hòa Liên bang Tiệp Khắc rồi sau đó (1990–1992): Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia (tiếng Séc: Česká a Slovenská federativní republika, viết tắt: ČSFR)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tiệp_Khắc

*
***
*
DD_112904
Cộng hòa Tiệp Khắc - Czechoslovakia - được thế giới ngưỡng mộ qua cuộc cách mạng nhung năm 1989 đã cùng với Ba Lan và Hung Gia Lợi mở đầu trang sử dân chủ ...www.conong.com/dd_112904.htm


Diễn Văn Cổ Võ Tự Do Dân Chủ Của Tổng Thống George Bush Tại Praha ...
Diễn Văn Cổ Võ Tự Do Dân Chủ Của Tổng Thống George Bush Tại Praha, Tiệp Khắc 05/06/2007. Bản dịch tiếng Việt Phát thanh ngày 8/06/2007 ...www.radiochantroimoi.com/spip.php?article1979 -

DCVOnline - Cuộc Cách Mạng Nhung, Hội Nghị Bàn Tròn...
Vaclav Havel đã rời dinh tổng thống như thế đó, với hai năm làm tổng thống liên bang Tiệp Khắc sau khi cuộc Cách Mạng Nhung thành công (tháng 12 năm 1989) ...www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=195

vietnam : Tiệp Khắc và những kỷ niệm khó quên
Praha, thủ đô Tiệp Khắc, là nơi đầu tiên ở phía Ðông Âu có phong trào tranh đấu giành tự do dân chủ cho Việt Nam ; từ đó lan ra khắp các nước khối Ðông Âu ...www.lmvntd.org/vndc0700/bai10.htm

e-ThongLuan - Content
"Hiến Chương 77" là nhóm trí thức Tiệp Khắc đã bền bỉ đấu tranh vận động dân chủ hoá Tiệp Khắc, đánh dấu bằng sự sụp đổ của guồng máy thống trị dựa trên bạo ...www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=693

Welcome to Take2Tango.com
Lãnh tụ Dubsek của Tiệp khắc rất ương ngạnh với Liên xô. Một bà tiên hiện ra: tôi cho ông ước ... quân Tàu tràn sang chiếm Tiệp khắc rồi rút. Ðiều thứ hai? ...www.vietexpress.take2tango.com/News.aspx?NewsID=3271

Xét L?i Ti?m L?c C?a Ngu?i Qu?c Gia và Vai Trò C?a Công Nhân Cung ...
... màn sắc có ủng hộ thì vẫn trong thái độ dè dặt vì còn qúa sợ hãi sau vụ Hồng Quân Liên Xô đàn áp ở Hung-Gia -Lợi vào năm 1956 và năm 1968, ở Tiệp Khắc. ...www.daivietquocdandang.com/xetlaitiemluc.htm

Truyền Thông - Số 16
... nŕy như những nhát búa góp phần đập đổ bức tường ô nhục Bá Linh, mŕ trước đó người dân Ba Lan, Hung Gia Lợi vŕ Tiệp Khắc đă hy sinh mŕ chưa thŕnh công. ...www.truyen-thong.org/so16/so16.html

Bang Giao Vi?t
Khi chiến tranh Hoa - Việt nổ lớn, Tiệp khắc, Hung Gia Lợi, Lỗ Ma Ni, Bulgarie, Cuba và Lào chỉ trích mạnh Bắc kinh. Nhựt và Tây Ðức cắt viên trợ vì VN ...www.daivietquocdandang.com/baihocquansu79.htm

DCVOnline - Bước Đi Giữa Cuba
... Liên Xô xâm chiếm Czechoslovakia (Tiệp Khắc) và bản Hiệp Ước Warsaw, và cũng Castro đã ca ngợi việc xe tăng Liên Xô đè bẹp cuộc nổi dậy Mùa Xuân Prague. ...www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=3134

Ngon co Tu do Dan chu (Nguyen Minh Can)
... công nhân và dân chúng Tiệp Khắc và 12 năm sau đã đưa đến cuộc Cách Mạng Nhung, xoá bỏ nền thống trị cộng sản, giành lấy tự do, dân chủ thật sự cho ...www.thienlybuutoa.org/Misc/NgonCoTuDoDanChu.htm

051-18_TGP
Chế độ cộng sản tan rã vào các năm 1989 và 1990 ở các nước Ðông Âu như Ba Lan (Poland), Hung Gia Lợi (Hungary), Bảo Gia Lợi (Bulgaria), Tiệp Khắc ...www.conong.com/051-18_tgp.htm

*
***
*

DD_112904
Cộng hòa Tiệp Khắc - Czechoslovakia - được thế giới ngưỡng mộ qua cuộc cách mạng nhung năm 1989 đã cùng với Ba Lan và Hung Gia Lợi mở đầu trang sử dân chủ ...www.conong.com/dd_112904.htm

Tieng Noi Tu Do Dan Chu Cho Viet Nam - Dân chủ và Tự Do: Không ai ...-
Sau Thế chiến II Hung Gia Lợi nằm trong vòng ảnh hưởng của Liên bang Xô viết. ... **Năm 1956 Imre Nagy hy vọng Tây Phương sẽ không để Hung Gia Lợi cô đơn đã ...tiengnoitudodanchu.net/vn/modules.php?name=News&file=print&sid=69

Vietnam News Network
(Budapest - VNN) Hãng Reutes sáng nay 19-09 loan tin, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Hung Gia Lợi khi họ xông vào toan chiếm đài phát thanh quốc ...www.vnn-news.com/breve.php3?id_breve=7297

Cộng Ðồng Vietnam -- Tin Thế Giới
KỶ NIỆM 50 NĂM KHÁNG CHIẾN VÀ CÁCH MẠNG BUDAPEST HUNG GIA LỢI ... Năm 1956, nhân dân 3 nước cộng sản Đông Âu là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc đã nỗi lên ...www.congdongvietnam.com/cdvn/tp.asp?topicID=3098&subcateID=1&cateID=1

Vietnam Exodus - Kỷ Niệm 50 Kháng Chiến Cách Mạng Hungary
Cuộc Kháng Chiến tự bộc phát cũng là cuộc Cách Mạng "Dân Tộc-Dân Quyền-Dân Sinh" Hung Gia Lợi. Trong biến cố lịch sử bi hùng đó, có ít nhứt hai vạn người ...www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=print&sid=824

Quehuong Media Website - Ngày càng thắng lợi
... hàng triệu, hàng triệu người dân Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi v.v… đã nói lên bản chất của Cộng Sản, thế giới đã không còn sợ Cộng Sản nữa, ...www.quehuongmedia.com/modules.php?name=News&new_topic=17&file=article&sid=240

ykien : Trần Bình Nam: Dân chủ và Tự Do: Không ai cho. Phải giành ...
Sau Thế chiến II Hung Gia Lợi nằm trong vòng ảnh hưởng của Liên bang Xô viết. ... Năm 1956 Imre Nagy hy vọng Tây Phương sẽ không để Hung Gia Lợi cô đơn đã ...www.ykien.net/tbn05.html

thoisu-dcpt-
Sau Thế chiến II Hung gia lợi nằm trong vòng ảnh hưởng của Liên bang Xô viết. ... Năm 1956 Imre Nagy hy vọng Tây phương sẽ không để Hung gia lợi cô đơn đã ...www.dcpt.org/thoisu/baithoisu2005/danchtudo.htm

Xét L?i Ti?m L?c C?a Ngu?i Qu?c Gia và Vai Trò C?a Công Nhân Cung ...
... màn sắc có ủng hộ thì vẫn trong thái độ dè dặt vì còn qúa sợ hãi sau vụ Hồng Quân Liên Xô đàn áp ở Hung-Gia -Lợi vào năm 1956 và năm 1968, ở Tiệp Khắc. ...www.daivietquocdandang.com/xetlaitiemluc.htm

BAO NỮ ĐẶT CÂU HỎI VỚI GS NGUYỄN HỌC TẬP Thưa giáo sư, Đây lŕ kết ...
Bięn giới giữa Đông Đức - Tiệp Khắc vŕ Tiệp Khắc -Hung Gia Lợi lŕ những bięn giới được ... Trong khi đó thě Tây Đức vŕ Tiệp Khắc, Tây Đức vŕ Hung Gia Lợi, ...anhduong.net/binhluan/Dec06/BAONU-GSNGUYENHOCTAP.html

Vietnam Review Chuyên Mục Cách Mạng Hay Không Cách Mạng Ở Nga ...
Biên giới giữa Đông Đức - Tiệp Khắc và Tiệp Khắc -Hung Gia Lợi là những biên giới được ... Trong khi đó thì Tây Đức và Tiệp Khắc, Tây Đức và Hung Gia Lợi, ...vietnamreview.net/modules.php?name=News&file=article&sid=5556

Cuoc Đoi Đau Giua Cong San Viet Nam va Phat Giao, Ai Thang Ai ?
Một biến cố lớn điển hình trong thời gian này là cuộc cách mạng tháng 10 năm 1956 tại Hung Gia Lợi. Dân tộc nước này đã giành được thắng lợi trong một thời ...www.hdvnbtdt.org/article.php3?id_article=286

viet.no - Tôi Đã Góp Phần Giải Thể CS Ba Lan & Đông Âu (1)
Trong lúc Cảnh-Sát Quốc-Gia toàn-quốc đều phải tuân theo chỉ-thị của thiếu-tướng Tư-Lệnh Nguyễn Khắc Bình -- không được tiếp-xúc với Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi ...www.vietnet.no/modules.php?name=News&file=article&sid=847

Bang Giao Vi?t Nam
Thực tế, nếu người dân không bị Hà Nội bưng bít thông tin, thì cũng biết được chiến xa Liên Xô đã từng tiến vào Budapest, Hung Gia Lợi vào năm 1956 và duy ...www.daivietquocdandang.com/chuyendiNDM.htm

Chương III - Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tại Hung Gia Lợi - Đông Âu Tại ...
Ngày 4-11-1956, Hồng quân Liên Xô tiến vào thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi qua ngả biên giới Romania với trên 2.500 xe tăng và 200 ngàn bộ đội. ...www.dongautaivietnam.com/spip.php?rubrique10

Phẩm giá con người trong thể chế
Nhưng năm 1989, biến cố Áo mở tung cửa cho hơn 30.000 người dân Đông Đức, đi qua ngõ Tiệp Khác, rồi dồn ứ ở biên giới Áo - Hung Gia Lợi, "vì lý do nhân đạo" ...thongtin.brinkster.net/diendan/phamgiaconnguoitrongthechenhanban.htm

Doan Thanh Nien Hon Viet
Kinh nghiệm như ở các quốc gia Đông âu như : Đông Đức, Balan, Tiệp, Hung Gia lợi…. các dân tộc nầy đã đoàn kết, đồng loạt đứng lên đấu tranh lật đảo bộ ...www.vietsoul.com/home/news/?forum=33&topic=7059

Aucun commentaire: