mercredi 20 juin 2007

Hình ảnh cuộc biểu tình ngày 18/6/2007 chống VC Nguyễn Minh Triết và phái đoàn tại New York

Hình ảnh cuộc biểu tình ngày 18/6/2007 chống VC Nguyễn Minh Triết và phái đoàn tại New York
• Ảnh: Nguyen Dang


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20070619_05.htm
---
- Biểu tình chống Nguyễn Minh Triết
- Không chỉ dân tộc Kinh biểu tình phản đối Triết
DCVOnline – Tin ngắnVận động cho nhân quyền, người thiểu số miền núi và Khmer-Krom sẽ phối hợp biểu tình phản đối Nguyễn Minh Triết tại Washington, D.C.
- Biểu tình chống Nguyễn Minh Triết
Trần Đông ĐứcTấm ảnh nổi tiếng công an bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng sẽ được Ban tổ chức triển lãm trong cuộc biểu tình.

- Hình ảnh cộng đồng người Việt biểu tình tại New York
- Cộng đồng người Việt biểu tình phản đối khi phái đoàn ông Nguyễn Minh Triết đến New York

- AUDIO Tường Trình tại chỗ cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết
ngày 18/6/2007


Aucun commentaire: