vendredi 15 juin 2007

Cuộc Chiến VN 30 Năm: Tư Bản - Cộng Sản: Kẻ Thắng Trận! Quốc Dân Hai Miền Nam Bắc: Kẻ Đại Bại !

Cuộc Chiến VN 30 Năm: Tư Bản - Cộng Sản: Kẻ Thắng Trận! Quốc Dân Hai Miền Nam Bắc: Kẻ Đại Bại !

Trần Đông Phong


Trong buổi nói chuyện hàng tuần dành cho quý bạn đọc của Vietnam Exodus, nhà biên khảo Trần Đông Phong kể cho chúng ta nghe những bí ấn chung quanh cuộc gặp gỡ giữa Chu Ân Lai và Kissinger vào năm 1971. Kissinger đã nói gì với Chu Ân Lai vào năm 1971? 2 ngày sau, Chu Ân Lai vội vã đi Hà Nội để làm gì? Chu Ân Lai nói gì với Hà Nội? Tại sao Chu Ân Lai nhắn nhủ Hà Nội là thời điểm tháng 05-1972 rất quan trọng? Thời điểm đó quan trọng như thế nào để tháng 04-1972, cộng sản Hà Nội xua quân qua vĩ tuyến 17 phát khởi trận Mùa Hè Đỏ Lửa? Nhà biên khảo Trần Đông Phong có dịp làm việc tại Tunisie - một quốc gia vùng Bắc Phi - sau năm 1975; người Tunisie khen HCM là anh hùng, ông Trần Đông Phong nói gì với họ? Xin quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện.Quý bạn đọc có thể đặt mua cuốn Việt Nam Cộng Hòa - 10 Ngày Cuối Cùng qua địa chỉ sau đây:

Tran Dong Phong P.O. Box 8524 Fountain Valley, CA 92728-8524
e-mail: trandongphong2006@yahoo.com Sách dày 458 trang, giá bán US$25.00


Tốc độ DSL/CABLE
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi nói chuyện.

Tốc độ 56K Modem
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi nói chuyện.

Tải Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe.

Aucun commentaire: