mercredi 27 juin 2007

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Vào Danh Sách Thắng Cảnh


Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Vào Danh Sách Thắng Cảnh

Thứ Tư, 6/27/2007, 12:02:00 AM

Photo by David McNew/AFP/Getty Images
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Little Saigon đã chính thức được công nhận vào danh sách Thắng Cảnh Du Lịch Quận Cam, cùng với Trung Tâm Thương Mại Little Saigon. Hình trên do phóng viên David McNew chụp hôm 28-4-2005 gần ngày tưởng niệm 30 năm Miền Nam VN thất thủ. Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đang được liệt kê bên cạnh các thắng cảnh Quận Cam như Disney Land ở thành phố Anaheim.

vietbao

Aucun commentaire: